PostHeaderIcon Deň zdravej výživy

     Stalo sa dobrým zvykom na našej škole pripomínať si významné dni. K jedným z nich nepochybne  patrí aj Deň zdravej výživy.  Aký bol očami tých, ktorí sa na ňom vo veľkej miere podieľali?

Marianna K.: „Deň zdravej výživy bol super. Každý priniesol niečo chutné, napríklad: nátierky, koláče, ovocné misy... Najviac mi chutila krabia nátierka. Asi najkrajšia bola výzdoba, ktorá bola veľmi pestrofarebná. Bolo tam rôzne ovocie, zelenina, listy...“

Natália K.: „Deň zdravej výživy sa mi páčil. Delikatesné koláče, výborné nátierky, šaláty a chutné pečivo nechýbali na stole. Žiakom tak veľmi chutilo, že až oblizovali taniere. Dúfam, že vždy budeme mať na škole takýto super deň.“ 

Timea R.: „Deň zdravej výživy bol zaujímavý a výnimočný. V stredu som pripravovala mrkvový šalát celkom sama a podľa toho aj chutil. Deň zdravej výživy sa konal v našej jedálni, všetko sa zjedlo, veľmi sme sa potešili. Hlavne tí starší všetko zjedli - aspoň sme vedeli, že im chutilo.“

Patrícia H.: „Na Deň zdravej výživy sme pre Vás pripravili sladké pochutiny. Pani kuchárky pre Vás pripravili výživu, nátierky a zaobstarali aj pre nás pečivo. Pripravila som pre Vás ovocný  šalát, ktorý sa zjedol rýchlo. Samozrejme tam boli aj iné dobré jedlá, ako napríklad cesnaková nátierka, vajíčková nátierka, a výborné koláče.“ J

Mária S.: „Výborné nátierky, koláče, výživy, šaláty - na tom všetkom si mohli žiaci pochutnať v jeden slnečný deň. Do tejto zbierky dobrôt som prispela aj ja so svojou krabou nátierkou. Ako každý rok sa zjedla ako prvá. Usudzujem, že bola zo všetkých nátierok najlepšia.“ J

Ivana K.: „Vášnivá vôňa, stôl plný dobrôt, všetko, čo  si človek môže predstaviť. Toto si 16.10.2014 žiaci ZŠ s MŠ v Nižnom Slavkove  vychutnali v našej  jedálni. Bolo tam všetko, na čo si len spomeniete. Koláče, nátierky, výživy, šaláty.. To všetko pripravili žiaci z krúžku EKO. Takže tento deň sme si užili naplno. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.“             

Anna P.: „V stredu sme na EKO- krúžku pripravovali výzdobu a stolovanie  na krásny Deň zdravej výživy. V štvrtok ráno 16.10.2014 každý priniesol, čo pripravil. Žiaci priniesli samé dobroty, napríklad: nátierky, fajnové koláče, šaláty a podobne.  Ja osobne som priniesla dve banánové rolády. Z jedálne ZŠ s MŠ Nižný Slavkov naň prispeli nátierkami a tiež aj pečivom. Proste dvoma slovami BOLO SUPER. Deň zdravej výživy bol krásny.“                                                                                  

Bronislava Š.: „Deň  zdravej   výživy  bol výnimočný. Naše kuchárky nám pripravili veľmi dobré a zdravé nátierky. Jedlo všetkým  chutilo. Ja som pripravila šunkovú nátierku. Bolo tam veľmi veľa jedál, ktoré boli tiež dobré a chutné. Dúfam, že sa každému  Deň výživy páčil.“

Olívia S.: „Streda mobile porn večer: „Mamííí, mi pomôžeš urobiť koláč?“
Štvrtok ráno: „Mamka to bude ten koláč dobrý?“
Štvrtok poobede: „Mamka on sa celý zjedol!!“

Kristína D.: „Deň zdravej výživy v našej škole prebehol úplne super. Najviac tam bolo nátierok a ovocných koláčov. Ja som priniesla mrkvový  šalát, ktorý som robila ráno pred tým,  ako som  išla do školy. V deň zdravej výživy sa úplne všetko pojedlo, lebo všetko bolo veľmi zdravé a chutné.“

Mária K.: „Deň zdravej výživy sa mi páčil. V kuchyni pripravili nátierky a zaobstarali pečivo. Na prvej hodine sa všetko pripravovalo a potom sa do tých dobrôt mohli pustiť žiaci našej školy. Na stoloch bolo veľa výborných koláčov, nátierok a ešte viac hladných a nedočkavých žiakov. Myslím, že každému chutilo a boli radi, že sa aspoň  jednu hodinu nemuseli učiť.“

Kristína Č.: „Deň zdravej výživy bol super. Tešila som sa naňho. Boli tam fajne jedlá. A prispeli sme aj zeleninou na výstavku.“                                          

 

PostHeaderIcon Svetový deň vody 2014

Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 na Valnom zhromaždení OSN v Riu de Janeiro (Brazília). Na základe toho boli všetky gay porn videos členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny.

V tento deň t.j. 21.3.2014 sme boli na prehliadke  čističky odpadových vôd v Brezovici.  Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Pracovníci ČOV nám ukázali jeden z troch spôsobov čístenia vody (mechanické čístenie vody). Ako to celé prebiehalo si môžete pozrieť prostredníctvom fotodokumentácie.

Za túto prehliadku ďakujeme p. učiteľke M. Mišenčíkovej

Fotodokumentáciu pripravil: Mgr. Jozef Petruš

 

 

PostHeaderIcon Florbal

Fotogaléria zo dňa 20.3.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Videogaléria zo dňa 20.3.2014.
 

Foto a Video: Mgr. Michal Ceperko

Posledná úprava porn cartoon (Pondelok, 24 Marec 2014 14:56)

 

PostHeaderIcon Oznam o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z účinnosťou od 1.7.2013

oznam

Posledná úprava (Streda, 11 December 2013 14:38)

 

PostHeaderIcon Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná Škola v Nižnom Slavkove je miestom, kde sa v plnom rozsahu uplatňuje humanistický a prosociálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Našou základnou filozofiou je otvorenosť a  vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi a spoločne tvoria  „trojuholník"  ako základnú bunku školy.

Otváraním tried s rôznym zameraním dávame možnosť vyniknúť všetkým žiakom, nadaným v rôznych oblastiach. Na vyučovaní vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výkonom. Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme i prvky moderných alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne a prosociálne vyučovanie, prezentácie, zavádzanie informačno-komunikačných technológií, výučbové programy). Škola kladie celebrity nude veľký dôraz na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a širokou verejnosťou nielen z radov rodičov prostredníctvom krúžkovej činnosti, projektov, exkurzií, výletov, besied či zábavných popoludní.

Posledná úprava (Nedeľa, 16 Marec 2014 14:08)

 

PostHeaderIcon Sudoku - hra pre múdre hlavičky

Späť nolvadex online na úvod
Logo školy, Facebook a sexy lesbian porn RSS
Logo_zs_slavkov_1Facebook__Aktuality_Aktivity_32Aktivita_webu_III _
Počasie
Počasie Nižný Slavkov - Svieti.com
Najnovšie fotografie
Hodiny
Meniny 2016
Dnes má nude celebrities meniny: Bohdana
Zajtra má meniny buy generic diflucan online : Mário,Drahomíra
Pozajtra hot gay porn má meniny : Dalibor,Sebastián
Náhodný vtip
Kanibal a cigán

Kanibal opeká cigána. Príde k nemu druhý kanibal a hovori: 
- Prečo ho otáčaš tak rýchlo? 
- Lebo kradne zemiaky z pahreby, keď ho otáčam pomaly.