PostHeaderIcon Zelená škola - kompostovisko

35 – 40 % odpadu predstavuje kompostovateľné zložky, ktoré  končia na skládkach alebo spaľovni. Spôsob ako bioodpad využiť v prospech človeka a prírody je kompostovanie. Biologický odpad je možné zhodnocovať v priemyselnej kompostárni alebo na obecnom/komunitnom kompostovisku. Obidva spôsoby sú definované v zákone o odpadoch. Zo zákona je zakázané ukladať bioodpad na skládky alebo ho spaľovať!

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha cash advance slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými short term loans krokmi. Tie vedú žiakov a školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. V rámci tohto programu žiaci ZŠ s MŠ Nižný Slavkov pod vedením Mgr. Huňadyovej založili v areáli školy kompostovisko. Práce prebiehali v mesiacoch september – december 2011. celebrity nude Do práce sa zapojili všetky ročníky druhého stupňa ZŠ ale i žiaci prvého stupňa, konkrétne IV. A. Nadšene pracovali chlapci aj dievčatá.

Pri práci mali žiaci možnosť uviesť do praxe lesbian porn pics svoje poznatky z prírodopisu a biológie ako i zdokonaliť schopnosť pracovať v tíme. Po dozretí kompostu tak budú mať možnosť rozhodnúť sa či sa pokúsia dopestovať si vlastné ovocie, zeleninu, bylinky, resp. skrášliť okolie školy porn cartoon kvetinovou výsadbou, či iným spôsobom zlepšiť svoje životné prostredie.

Posledná úprava (Štvrtok, mobile porn 08 Marec 2012 12:09)

 
Späť na porno gay úvod