PostHeaderIcon Správa o verejnom obstarávaní

„Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov – porn cartoon zariadenie a didaktické prostriedky projektu“ Správa podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - celá správa 

 
Späť animated porn na úvod