PostHeaderIcon Oznam o udelení riaditeľského voľna a o jesenných prázdninách

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižný Slavkov oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých Shemale Porn zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29. gay porn videos október 2018.

Dňa 30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) majú žiaci jesenné prázdniny.

Vyučovanie hentai porn po prázdninách začína  05.11.2018 (pondelok)

 
Späť black porn videos na úvod