PostHeaderIcon Oznam o udelení riaditeľského voľna a o jesenných prázdninách

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižný Slavkov oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 porn mobile ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29. black porn videos október 2018.

Dňa 30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) majú žiaci jesenné prázdniny.

Vyučovanie cartoon porn po prázdninách začína  05.11.2018 (pondelok)

 
Späť celebrity nude na úvod