PostHeaderIcon Tenis do škôl

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu „Tenis do škôl“, ktorého organizátormi sú Slovenský tenisový zväz (STZ) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu Slovenského tenisového zväzu Tenis do škôl vstúpila spoločnosť COOP Jednota Slovensko ako generálny partner. Aj vďaka nemu získala naša škola zadarmo tenisový balíček. V jeho obsahu je 30 plastových rakiet, 60 penových lôpt, 15 detských rakiet, 30 detských lôpt, 1 raketa pre učiteľa, 1 šesťmetrová sieť na minitenis a metodický materiál. Hodnota balíčka je 272,40 EUR v rátane DPH. Všetok materiál je určený na výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách TSV žiakov I. stupňa pre projekt Tenis do škôl. Tenis je športom na celý život, rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti, najmä jemnú motoriku. Je ideálnym motivačným prostriedkom k súťaživosti a získavaniu pozitívnych adult anime postojov k pohybovým aktivitám a športu u detí. Použitím veku primeraného tenisového materiálu dochádza k rýchlejšiemu osvojovaniu si základných tenisových pohybov. Hlavným cieľom je umožniť deťom hrať zjednodušenú hru, pri ktorej sa automaticky učia základom tenisových zručností.

 

Posledná úprava Mature Porn (Pondelok, 01 Apríl 2019 16:29)

 
Späť na online pharmacy úvod