PostHeaderIcon Aktuality

PostHeaderIcon Tenis do škôl

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu „Tenis do škôl“, ktorého organizátormi sú Slovenský tenisový zväz (STZ) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu Slovenského tenisového zväzu Tenis do škôl vstúpila spoločnosť COOP Jednota Slovensko ako generálny partner. Aj vďaka nemu získala naša škola zadarmo tenisový balíček. V jeho obsahu je 30 plastových rakiet, 60 penových lôpt, 15 detských rakiet, 30 detských lôpt, 1 raketa pre učiteľa, 1 šesťmetrová sieť na minitenis a metodický materiál. Hodnota balíčka je 272,40 EUR v rátane DPH. Všetok materiál je určený na výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách TSV žiakov I. stupňa pre projekt Tenis do škôl. Tenis je športom na celý život, rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti, najmä jemnú motoriku. Je ideálnym motivačným prostriedkom k súťaživosti a získavaniu pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám a športu u detí. Použitím veku primeraného tenisového materiálu dochádza k rýchlejšiemu osvojovaniu si základných tenisových pohybov. Hlavným cieľom je umožniť deťom hrať zjednodušenú hru, pri ktorej sa automaticky učia základom tenisových zručností.

 

Posledná úprava (Pondelok, 01 Apríl 2019 16:29)

 

PostHeaderIcon GDPR (General Data Protection Regulation)

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.

Prevádzkovateľ

Názov: ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

Sídlo prevádzkovateľa: 08275 Nižný Slavkov 72

Email: Táto adresa nude celebrities je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0908212816

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej lesbian porn pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: +421 911 794 174

Úrad na ochranu osobných údajov nude celebrities Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Inf hentai porn ormácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

 

Posledná úprava (Piatok, 25 Máj 2018 20:42)

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Žiadosť o vydanie vysvedčenia

Žiadosť o vydanie vysvedčenia - stiahnúť vo formáte pdf.

Posledná úprava (Nedeľa, 21 Január 2018 celebrity nude 20:45)

 

PostHeaderIcon Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nižný Slavkov informuje rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Tento výpis nie je verejnou listinou.
Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona).
V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte buy viagra online písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 29. 01. 2014.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2013/2014 nájdete tu.


Poznámka: Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (30. júna 2014) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

Posledná úprava (Nedeľa, 21 Január 2018 20:46)

 

PostHeaderIcon Jedáleň - stravné lístky

Na webstránke pribudla nová ponuka - "Jedáleň - stravné lístky". Ponuka je umiestnená v ľavej spodnej časti webstránky. V tejto ponuke sa budú vždy zobrazovať posledne dva jedálne lístky v aktuálnom mesiaci.
 
Viac článkov...
Späť na úvod