PostHeaderIcon Geografická olympiáda

3.februára 2011 si naši žiaci preverili svoje vedomosti v školskom kole geografickej olympiády. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Spolu sa olympiády zúčastnilo šestnásť žiakov, druhého stupňa. V priebehu dvoch vyučovacích hodín vypracovali otázky z monotematickej i teoretickej časti. Z výsledkov usudzujeme, že naši žiaci sú veľmi šikovní, nakoľko všetci boli úspešnými riešiteľmi.

 

 

 

 

Chcem si pozrieť viac fotografií.

Za odmenu si domov odniesli diplomy, vecné ceny, no i malú sladkosť.

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

Výsledková listina školského kola
GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 

kategória H – 5.ročník

Poradie

Meno

Body za porn cartoon teoretickú časť

Body za praktickú clomid online časť

Spolu

1.

Gabriela Popovičová

49

37

86 bodov

2.

Antónia Maslišová

49

25

74 bodov

3.

Adam Jašš

42

32

74 bodov

4.

Ľuboš Rusnák

47

22

69 bodov


kategória H - 6.ročník

Poradie

Meno

Body nude celebrities za teoretickú časť

Body celebrity porn za praktickú časť

Spolu

1.

Michal Žihala

49

35

84 bodov

2.

Katarína Štoková

46

24

70 bodov

3.

Kristián Lukáč

40

28

68 bodovkategória G - 7.ročník

Poradie

Meno

Body za teoretickú časť

Body za black porn praktickú časť

Spolu

1.

Klaudia Rusnáková

44

28

72 bodov

2.

Jozef Bajus

38

28

66 bodov

3.

Monika Marčišovská

33

33

66 bodov


Kategória F - 8.ročník

Poradie

Meno

Body za teoretickú časť

Body za praktickú časť

Spolu

1.

Jana Kapitančíková

39

21

60 bodov

2.

Veronika Maslišová

41

12

53 bodov

3.

Radoslav Žihala

40

10

50 bodov

 

kategória E - porn cartoon 9.ročník

Poradie

Meno

Body za teoretickú časť

Body za praktickú časť

Spolu

1.

Peter Strelec

44

24

68 bodov

2.

Klaudia Strelcová

39

21

60 bodov

3.

Jarmila Pavľáková

36

19

55 bodov

 

Počet bodov: max. 90  (teoretická časť hentai porn 50b, praktická 40b), úspešný riešiteľ: min.50b

Posledná úprava (Sobota, gay porn pics 02 Apríl 2011 13:40)