PostHeaderIcon Ako sedia štyri manželské páry?

Štyri manželské páry idú do divadla. Všetci sedia v rovnakej rade, ale žiadny manžel best lesbian porn nesedí vedľa svojej manželky a na opačných koncoch radu sedí muž a žena. Volajú sa Andrews, Barkerovi, Collinsovi a Dunlopovi.

1. Pani Dunlopová alebo pán Andrews sedí na jednom z krajných sedadel.
2. Pán Andrews sedí na hot lesbian porn pol cesty medzi pánom Collins a pani Collinsovou.
3. Pán Collins sedí ob sedadlo od pani Dunlopové.
4. Pani Collinsová sedí na pol cesty medzi pánom a pani Barkerovými.
5. Pani Andrewsová sedí vedľa cartoon porn jedného z krajných sedadel.
6. Pán Dunlop sedí o celeb sex videos dve sedadlá od pána Andrewse.
7. Pani Collinsová sedí clomid online bližšie k pravému okraju ako levému.

Vypracujte zasadací celebrity sex tapes poriadok.
Riešenie sa buy cialis zobrazí ak sa prihlásiš.

Posledná úprava (Streda, 02 Marec 2011 13:50)

 
Späť na úvod >> Hádanky >> Ako celebrity nude sedia štyri manželské páry?
Počasie

Počasie Nižný Slavkov - Svieti.com

Najnovšie fotografie