PostHeaderIcon Zelená škola - kompostovisko

35 – 40 % odpadu predstavuje kompostovateľné zložky, ktoré  končia na skládkach alebo spaľovni. Spôsob ako bioodpad využiť v prospech človeka a prírody je kompostovanie. Biologický odpad je možné zhodnocovať v mobile porn priemyselnej kompostárni alebo na obecnom/komunitnom kompostovisku. Obidva spôsoby sú definované v zákone o odpadoch. Zo zákona je zakázané ukladať bioodpad na skládky alebo ho spaľovať!

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú nude celebrities s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. V rámci tohto programu žiaci ZŠ s MŠ Nižný Slavkov pod vedením Mgr. Huňadyovej založili v areáli školy kompostovisko. Práce prebiehali v mesiacoch september – december 2011. Do práce sa zapojili všetky ročníky druhého stupňa ZŠ ale i žiaci prvého stupňa, konkrétne IV. A. Nadšene short term loans pracovali chlapci aj dievčatá.

Pri práci mali žiaci možnosť uviesť do praxe svoje poznatky z prírodopisu a biológie ako i zdokonaliť schopnosť pracovať v tíme. Po dozretí kompostu tak budú mať možnosť rozhodnúť sa či sa pokúsia dopestovať si vlastné ovocie, zeleninu, bylinky, resp. skrášliť okolie školy gay porn videos kvetinovou výsadbou, či iným spôsobom zlepšiť svoje životné prostredie.

 
Najnovšie fotografie
Meniny 2016
Dnes má phone porn meniny: Miroslav
Zajtra má meniny online payday loans : Prokop
Pozajtra má meniny : Sv.Cirila a sv.Metoda