PostHeaderIcon Ako pokračujeme v kompostovaní

V rámci programu Zelená škola žiaci ZŠ s MŠ Nižný Slavkov pod vedením Mgr. Mišenčíkovej a Mgr. Huňadyovej ešte v jeseni 2011 založili v areáli školy kompostovisko. Kompostovisko stojí na mieste bývalého školského skleníka. Rozsiahly areál školy poskytuje množstvo bioodpadu, pokosenú trávu a opadané lístie, kompostovisko bolo teda nutnosťou. Tak isto i zvyšky nedojedených desiát už nebudú končiť v smetnom koši, ale nájdu uplatnenie ako budúce hnojivo. Cieľom bolo ukázať žiakom, aké jednoduché a finančne nenáročné je založenie kompostoviska. Úlohou bolo i vysvetliť im ako využiť bioodpad, ktorý bioodpad je vhodný na kompostovanie a ako ďalej kompost využívať. Od začatia práce ubehlo viac než pol roka a hodnotiac výsledky, musíme zhodnotiť, že projekt bol úspešný.

Plán práce :

september – hentai porn november 2011

  • čistenie parcely, zbieranie odpadkov, vyhrabávanie suchej trávy, konárov a phone porn lístia, prekopávanie pôdy, vytrhávanie buriny

december  2011 – naked celebrities súčastnosť

  • umiestnenie zberných payday loans vedierok na biologický odpad do tried, zbieranie a ukladanie biologického odpadu – suchého lístia, pokosenej trávy, zvyškov jedla..

Súvisiace články :

www.zelenaskola.sk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost

 

Posledná úprava celebrity porn tapes (Pondelok, 04 Jún 2012 21:05)