PostHeaderIcon Zoznam došlých faktúr za rok 2016 - jún

 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v hot gay porn
1.  Milk-agro

 39881633

01.06.2016

 potraviny  50,19
 2.  A.Šarišský Rožkovany

 1605D0663

01.06.2016

 potraviny  17,94
 3.  Tamila Sabinov

 2016091

06.06.2016

 potraviny  65,00
 4.  Milk-agro

41481633

06.06.2016 

 potraviny  78,39
 5  A.Šarišský Rožkovany

 1606F403

06.06.2016

 potraviny  44,83
 6.  Hanzelová Niž.Slavkov

062016

13.06.2016 

 potraviny  138,15
 7.  Tamila Sabinov

 2016098

13.06.2016

 potraviny  43,31
 8.  Hook Košice

 160107029

13.06.2016

 potraviny  3,00
 9. Hook Košice 

 160107030

13.06.2016

 potraviny  1,00
 10. A.Šarišský Rožkovany 

 1606F415

13.06.2016

 potraviny  70,46
11.  Milk-agro 

 44211633

15.06.2016

 potraviny  106,42
12. Tamila Sabinov

2016102

20.06.2016

potraviny 60,84
13. Rajo Bratislava

1091849666

20.06.2016

potraviny 12,80
14. RajoBratislava

1091850310

21.06.2016

potraviny 11,40
15. Rajo Bratislava

1091850311

21,06,2016

potraviny 7,68
16. A.Šarišský Rožkovany

1606F439

20.06.2016

potraviny 79,82
17. Milk-agro

45721633

23.06.2016

potraviny 58,68
18. Tamila Sabinov

2016108

27.06.2016

potraviny 23,76
19. Milk-agro

46991633

27.06.2016

potraviny 49,81
20. Šarišský Rožkovany

1606F421

29.06.2016

potraviny 25,81
21. Hanzelová Niž.Slavkov

092016

30.06.2016

potraviny 191,32
22. Šarišský Rožkovany

1606F418

30.06.2016

potraviny 38,01
 
Späť na úvod >> Zverejnené dokumenty >> Faktúry >> Jedáleň >> Faktúry 2016 >> Zoznam došlých hot milfs faktúr za rok 2016 - jún