PostHeaderIcon Svetový deň vody

Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 na Valnom zhromaždení OSN v Riu de Janeiro (Brazília). Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny.

Dňa 23.3.2017 sme na prvých dvoch hodinách mali krásnu aktivitu zameranú na zloženie a výživové vlastnosti prírodných minerálnych vôd.  O 9.30 sme sa autobusom dopravili na prehliadku  čističky odpadových vôd v obci Torysa.  Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody, a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Pracovníci ČOV nám ukázali celý postup čistenia vody (mechanické čistenie celebrity nude vody).  

Aj vďaka tejto exkurzii sme zistili, že voda ako životodarná tekutina má teda pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka hentai porn nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.

 Za túto prehliadku ďakujeme p. best mobile porn učiteľke J. Záletovej-Husivargovej a  M. Mišenčíkovej

 "Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života get cash now na Zemi."

                                                                                                 Leonardo black porn videos da Vinci

 

Posledná úprava (Piatok, 24 Marec celebrity nude 2017 07:38)