PostHeaderIcon Oznam o udelení riaditeľského voľna a o jesenných prázdninách

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižný Slavkov oz old milf namuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29. levitra online október 2018.

Dňa 30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) majú žiaci jesenné prázdniny.

Vyučovanie po prázdninách black porn videos začína  05.11.2018 (pondelok)