PostHeaderIcon Čo je zelená škola

logoEnvironmentálna výchova tvorí na našej škole jednu z prierezových tém nášho školského vzdelávacieho a výchovného programu.
Snaha o ochranu a tvorbu životného prostredia nás sprevádza porno gay po celý rok. Staráme sa o areál školy pravidelným čistením, vysádzame stromčeky o ktoré sa staráme, začali sme so separovaním odpadu.

V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do medzinárodného projektu ZELENÁ ŠKOLA 

Zelená škola je certifikačno – vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-schools. V nasledujúcom období bude hlavnou prioritou pre našu školu znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Chceme viesť žiakov a lesbian porno všetkých zamestnancov školy k šetrnému prístupu k našej prírode.

Zelená škola je motivačným prostriedkom, ktorý bude prenášať teoretické vedomosti o životnom prostredí do nášho každodenného života.

V programe Zelenej školy celebrity nude sa uplatňuje metodika 7 krokov:

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Environmentálny audit, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro – environmentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko – kódex celebrity porn školy.

Ak sa našej škole podarí zrealizovať všetkých sedem krokov hot lesbian porn získame certifikát Zelenej školy a tým sa zaradíme medzi stovky škôl na celom svete, ktorým sa to už podarilo.

Posledná úprava (Sobota, 13 November cartoon porn videos 2010 15:15)