PostHeaderIcon Lyžiarsky výcvik 13.1. – 17.1. 2020

 

V dňoch 13.1. – 17.1. 2020 sa uskutočnil základný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy v Lopušnej celebrity nude Doline, ktorého sme sa zúčastnili spoločne so ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Kurzu sa zúčastnilo 10 žiakov našej školy. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený a taktiež nás celý týždeň na kurze sprevádzalo veľmi príjemné slnečné počasie.

Po príchode do lyžiarskeho strediska sme sa ubytovali v horskom hoteli Lopušná Dolina. buy xanax online Nakoľko sa na lyžiarskom výcviku stretla skupina začiatočníkov, prvé prípravné cvičenia a nácvik základných lyžiarskych lokomócií prebehol ešte v toto poludnie. Večer boli žiaci poučení o dôležitých pravidlách bezpečného správania sa na zjazdových tratiach, ktoré poznáme pod názvom „10 pravidiel FIS“ alebo „biely kódex.“ Každý deň sme začínali upratovaním izieb a následne raňajkami. Hneď po nich sme sa presunuli na lyžiarsky svah, kde sme začínali rozcvičkou.

Druhý deň na nás čakal dopoludňajší a popoludňajší výcvik, kde sa žiaci učili ovládať svoju rýchlosť a smer jazdy v pluhovom postavení. Učili sa veľmi rýchlo. V tento deň už nemal nikto problém nasadnúť na vlek a taktiež z neho vystúpiť. Tento deň black girl porn bol veľmi náročný a večer dostali žiaci osobné voľno.

Tretí deň kurzu sa niesol vo forme turistiky. V krásnom počasí sme navštívili vrch „Kozí Kameň“ z ktorého sa nám núkal nádherný pohľad na Vysoké Tatry. V Tento deň sme ešte absolvovali večerné lyžovanie na pekne osvetlenej zjazdovke. Žiaci sa zdokonaľovali vo svojich lyžiarskych zručnostiach každý deň a postupne sa zo začiatočníkov stavali lyžiari.

Štvrtok nás čakal opäť náročný deň s dopoludňajším a popoludňajším výcvikom. Dopoludnia cartoon porn videos žiaci zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti. Postupne sme z pluhových oblúkov prechádzali cez prívratné oblúky až k zosuvným oblúkom. Popoludní sa konali preteky v ktorých žiaci ukázali, čo sa naučili. Ešte pred večerou sa žiaci zúčastnili prednášky o poskytnutí prvej pomoci, ktorú realizoval náš zdravotník Bc. Matej M., čím sa mu chcem týmto veľmi pekne poďakovať. Večer si žiaci užili vo wellness a na diskotéke, ktorá sa konala v jedálni.

V piatok si ešte žiaci schuti zalyžovali, no ani sme sa nenazdali a už sme celebrity nude nastupovali do autobusu a cestovali domov.

Môžem skonštatovať, že počas lyžiarskeho výcviku sa nevyskytol žiaden celeb sex tapes úraz väčšieho rozsahu. Ošetrená bola jedna žiačka, ktorá mala narazené koleno, ale lyžiarsky výcvik dokončila. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo žiakov naučiť základné lyžiarske techniky zjazdového lyžovania, a správať sa na zjazdovkách. Všetci žiaci tieto podmienky splnili.

Týmto sa chcem poďakovať aj kolegom zo Šarišských Draviec za spoluprácu a ochotu pri kamagra online organizovaní tohto lyžiarskeho kurzu.

  

Posledná úprava (Utorok, 18 cartoon porn Február 2020 19:01)