PostHeaderIcon OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Ministerstvo školstva SR celebrity nude  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom         COVID-19 prerušuje vyučov buy generic kamagra online anie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Posledná úprava (Piatok, 13 Marec celebrity nude 2020 07:19)