PostHeaderIcon Aktivity

PostHeaderIcon OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Ministerstvo školstva SR  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom         COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Posledná úprava (Piatok, 13 Marec 2020 07:19)

 

PostHeaderIcon Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa      6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA:
1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

     MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.
     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
     Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je porno gay potrebné postupovať obdobne.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou porn cartoon vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a porn cartoon riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne short term loan dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
4. zabezpečili z hentai porn movies výšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

     Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

- realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
- ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
- pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
- ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Posledná úprava (Pondelok, 09 Marec 2020 12:44)

 

PostHeaderIcon Karneval na 1. stupni

Fašiangové  obdobie si ľudia oddávna spríjemňujú rôznymi zvykmi, zábavnými večierkami, tanečnými zábavami a plesmi. Aj na našej škole sme sa nezdráhali a zapojili sa do dobrých zvykov dňa                 13. februára 2020, kedy sme pre našich mladších žiakov na  prvom stupni pripravili obľúbený karneval. Všetci žiaci si poctivo v spolupráci s  rodičmi pripravili rôzne masky, aby ich v deň karnevalu mohli  predviesť svojim spolužiakom. Bol to deň plný prekvapení, kedy sme na jednom mieste mohli stretnúť odvážnych superhrdinov, policajtov, hasičov ale i tajomné  bytosti z dávnych rozprávkových svetov.  Po úvodnom otvorení, o ktoré sa postaral p. uč. Miroslav Bujňák, sa každý žiak predstavil a povedal zopár slov o tom, koho znázorňuje.  Na naše veľké prekvapenie tento rok dominovala           v karnevalových maskách  BABKA JEŽIBABKA.. Zrejme princezné už vyšli z kurzu. Keď sa všetci navzájom predstavili, veselo si zašantili na tanečnom parkete.                   

         V závere celebrity sex tapes tohto pekného podujatia bol každý žiak za svoju masku odmenený malým darčekom. Žiaci sa takto dobre naladení rozišli domov, aby mohli doma porozprávať o svojich zážitkoch.  

 

Posledná úprava (Streda, 19 hentai videos Február 2020 12:44)

 

PostHeaderIcon Valentínsky ples

....13.2.2020 telocvičňa základnej školy v Nižnom Slavkove.... "Šicke sme tu kamaráci.........", nieslo sa vyzdobenou telocvičňou rozvoniavajúcou dobrotami, pod ktorými sa prehýbali stoly. Mladé dámy v slávnostných šatách a gentlemani v oblekoch sa tradične zabávali už na treťom ročníku "Valentínskeho plesu". Úvod patril celebrity nude kultúrnemu programu v podaní súrodeneckého dua Hurajtovcov s ľudovými pesničkami a moderným tancom dievčat EKO - krúžku. Tento ročník plesu otvoril pán zástupca                 Mgr. Jozef Petruš slávnostným príhovorom a tradičným gongom. Následná zábava bola pretkaná krátkymi vstupmi. Žiačky ôsmeho ročníka si pre učiteľov pripravili "héliové" prekvapenie, nechýbal balónový tanec a samozrejme bohatá tombola. Týmto sa menovite chceme úprimne poďakovať našim sponzorom: starosta obce Nižný Slavkov Ing. Jozef Kamenický, Únia žien Nižný Slavkov, DAMAD Sabinov, Fresh Nižný Slavkov, PGP Nižný Slavkov, ZŠ s MŠ Nižný Slavkov, EKO - krúžok, pani učiteľky a pani Černická, Hanzelová, Hurajtová, Štoková. Veríme, že na nás nezabudnú ani v budúcom ročníku. Čerešničkou na torte bolo vyhlásenie ankety "Kráľ a kráľovná plesu", ktorými sa stali naši deviataci Karin Lukáčová a Martin Šefčík. Dúfame, že ani tento ročník nesklamal a každý sa zabavil ako to len bolo v jeho silách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník...

 Autor fotografií: Mgr. Lukáš Andraščík

Posledná úprava (Utorok, 18 Február 2020 19:11)

 

PostHeaderIcon Geografická olympiáda

Štvrtok 6.2.2020 bol dňom, kedy si žiaci z okresu Sabinov zmerali svoje geografické vedomosti a zručnosti v okresnom kole Geografickej olympiády. Súťažilo sa na základnej škole Hviezdoslavova Lipany v troch kategóriách. V kategórii G súťažili žiaci 5.ročníka, v kategórii F žiaci 6.-7. ročníka a žiaci 8.-9. ročníka v kategórii E. Aj keď sme nemali zastúpenie v každej kategórii, domov sme neprišli naprázdno. Úspešnou sa stala žiačka piateho ročníka Lenka Dorocáková, ktorá obsadila napriek najpočetnejšej konkurencii v kategórii G skvelé 1.miesto!!! Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa síl pri získavaní nových geografických vedomostí.

 

 

 

 

Posledná úprava (Utorok, 18 Február 2020 19:13)

 
Viac článkov...