PostHeaderIcon Zmluvy 2012

PostHeaderIcon Zmluvy za rok 2012

Číslo zmluvyDátumPartnerStručný popisDokument PDF (stiahnúť)
1. 15.3.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.Štefaníková 17, 811 05  Bratislava Poistná hot lesbian porn zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

PDFa

2.  23.04.2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ Lesbian Porn NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 091/2012/1.1/OPV


 PDFa

 

3. 23.04.2012 LESY Slovenskej republiky, štátny celebrity porn pics podnik Kúpna zmluva č. buy cialis 2012/23/0000126 PDFa
4. 4.09.2012 Enviroprojekt, s.r.o

ZMLUVA O DIELO : Manažér monitoringu pre projekt „Moderné nude celebrities vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov“

PDFa

5. 18.09.2012 Nadácia Petit hot lesbian porn Academy Zmluva o poskytnutí finančného daru  PDFa

 

6.

 

19.09.2012

IRD – Institute for milf sex videos Regional Development, n.o.,

ZMLUVA O DIELO: Zabezpečenie pozície manažér celeb sex tapes pre analýzu/ dotazníkový prieskum pre projekt

„Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov“.

 

PDFa

 

7.

 

12.11.2012

IRD – Institute for Regional Development, n.o.,

Dodatok č. lesbian porn pics 1 k ZMLUVE O DIELO: Zabezpečenie pozície manažér pre analýzu/ dotazníkový prieskum pre projekt

„Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov“.

 

PDFa

 

PostHeaderIcon Prihlásenie