PostHeaderIcon Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

PostHeaderIcon Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Kliknutím na obrázok sa zobrazí celý dodatok.

Scan0001 web

 

Posledná úprava (Streda, 23 Apríl 2014 diflucan online 09:14)

 

PostHeaderIcon Združené poistenie majetku

Združené poistenie majetku

Poistka číslo: 6 814 428 943

Poistník: Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov

IČO: 37876368

Adresa: Nižný celebrity porn pics Slavkov 72, 082 75  Nižný Slavkov

Poisťovateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Začiatok poistenia: 20.12.2013

Koniec poistenia: 20.12.2017

Ročné poistné celkom: 499,96 EUR

 

Chcem stianuť a pozrieť celú zmluvu - klikni na odkaz

 

PostHeaderIcon Oznam o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z účinnosťou od 1.7.2013

oznam

Posledná úprava (Streda, 11 December 2013 14:34)

 

PostHeaderIcon Správa o verejnom obstarávaní

„Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov – zariadenie a didaktické prostriedky hot lesbian porn projektu“ Správa podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - celá správa 

 

PostHeaderIcon Pracovné porady

Pracovné porady - fotodokumentácia - kliknutím za zobrazí fotodokumentácia pracovných porád

Posledná úprava (Streda, 08 Október 2014 19:14)

 
Viac článkov...