PostHeaderIcon Školská jedáleň - všeobecné informácie

PostHeaderIcon Oznam pre stravníkov a ich zákonných zástupcov

Školská jedáleň pri Základnej škole Nižný Slavkov, 082 75  

Informácie pre stravníkov a ich zákonných zástupcov pre školský rok 2011/2012

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zverejňuje aktualizáciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2011.

 

Finančné limity pre stravu detí MŠ:

Desiata:    0,24 €

Obed:       0,60 gay porn

Olovrant:  0,21 €.

 

Hmotná núdza 0,25 € rodič, 0.80 EUR mobile porn MPSVR.

 

Finančné limity pre žiakov ZŠ:

 stupeň:   0,88 €

stupeň:   0,95 €

dospelí:  1,05 €.

 

Hmotná núdza:

 1. stupeň: 0,10 EUR rodič a 0,75 € celebrity nude  MPSVP

2. stupeň: 0.10 EUR rodič write my essay a 0,85 €  MPSVR

 

Stravné sa platí poštovou poukážkou vždy do 5. dňa / okrem septembra/ mesiac vopred.

Stravné možno uhradiť aj cez internet-banking na číslo účtu:

1635758055/0200.

 

Strava sa odhlasuje deň vopred, najneskôr v príslušný deň do 7.30 – do zápisu detí v triede.

Tel. číslo: hot gay porn 051/4591212

Vedúca školskej jedálne je povinná riadiť sa zásadami pri zostavovaní jedálnych celebrity nude lístkov v nadväznosti na dodržiavanie odporúčaných výživových dávok, a štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

Dve hlavné mäsové teen celebrity porn jedlá

Jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením /kombinované s ryžou, žemľou/

Dve hlavné jedlá Amateur Porn múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú hlavne v pondelok.

Jedálny lístok je porn cartoon k nahliadnutiu na stránke školy.

Posledná úprava (Utorok, 26 Apríl 2016 18:24)

 
Späť na úvod >> Školská jedáleň >> Všeobecné informácie