PostHeaderIcon Objednávky 2018

PostHeaderIcon Objednávky 2018

 
  Číslo
  obj.  
  Popis objednaného plnenia     Celková
  hodnota   
  S/bez
  DPH  
Dátum vyhotovania
objednávky
  Dodávateľ     Objednávateľ   PDFA
 1.  Mixér    89,00    04.01.2018  Jozef Sabol SALT  ZŠ s MŠ Nižný Slavkov  
 2. Inventár šj   102,10    04.01.2018 Jozef Muľ- Norma     
 3. Oprava kopírky  350,00     15.01.2018  PP COMP Svit    
 4. Žinenky   399,00   23.01.2018   Peter Bertko Consulting    
 5.  Up date mzdy 54,96     29.01.2018  Ifosoft Prešov    
6. Časopis Škola   25,00    30.01.2018  Medlen-Jurisdat    
7. Finančný spravodajca   26,40   05.02.2018  Poradca podnikateľa     
8. Kancelárske potreby   75,31   12.02.2018   Globus Lipany    
9. Školenie šj   15,00    12.02.2018  Art-Edu Košice    
10.  Školenie šj  30,00   20.02.2018   Art-Edu Košice    
11.  Plávajúca podlaha 419,32    23.02.2018   Milan Struk Šar. Jastrabie    
12. Stavebný materiál   1.258,55   28.02.2018   Stavebniny Majo Lipany    
13. Rozbor vody  97,40     05.03.2018  Reg. úrad ver. zdravotníctva Prešov    
14. Elektroinšt. práce telocvična 3.133,16    07.03.2018   Pavel Ján, Šarišské Dravce    
15. Oprava škrabky na zemiaky  160,00    07.03.2018  Pavel Ján, Šarišské Dravce    
16.  Drevná štiepka 6.192,00    09.03.2018   Fecupral mom sex Veľký Šariš    
17.  Tonery  297,00   09.03.2018  PP Comp Svit     
18.  Čistiace prostriedky  137,42    14.03.2018 Ján Šurina TVS     
19.  Čistiace prostriedky  242,16    14.03.2018 Ján Šurina TVS     
20. Čistiace prostriedky   334,13    15.03.2018  Mária Hanzelová Nižný Slavkov    
21. Ochranné porno gay prac. prostriedky   225,00    22.03.2018  Kamil Bujňák Brezovica    
22.  Revízia has. prístrojov  104,82    22.03.2018  Vladimír Jánoš REHAP    
23. Ochranné prac. lesbian porn pics prostriedky   75,00    22.03.2018 Kamil Bujňák Brezovica     
24.  Vodoinšt. materiál telocvična  1.637,56    26.03.2018  Mirex armatúry Lipany    
25. Deň učiteľov   212,00    27.03.2018  Hotel Mladosť Lipany    
26.  Smernice pre školy 147,00    10.04.2018  Verlag Dashofer    
27. Doména   79,06    12.04.2018  Webhouse Trnava    
28.  Doména  14,28    12.04.2018  Webhouse Trnava    
29.   Spracovanie NMS  150,00    12.04.2018  Enviroprojekt, Prešov    
30.  Metodické príručky  34,00    17.04.2018  Expol pedagogika    
31. Revízia elektroinštalácie   1.886,47    17.04.2018  Ján lesbian xxx Pavel, Šar. Dravce    
32.  Revízia elektroinštalácie  1.326,81    17.04.2018  Ján Pavel, Šar. Dravce    
33.  Farba  30,16    23.04.2018  Stavebniny Majo Lipany    
34. Strava a ubytovanie zamest.   669,97    14.05.2018  Penzion Gazd. karčma Ždiar    
35.  Učebné pomôcky  300,00    22.05.2018  Eurodidact s.r.o. Bratislava    
36.  Hydroizol. strešného plášťa  2.616,00   22.05.2018  Pastel Prešov     
37.  Sprac. dokument. a zod. osoba GDPR  230,00   22.05.2018   Naj Nová Ľubovňa    
38.  Manžment projektu  800,00   28.05.2018   Diervilla s.r.o    
39.  Rooter  93,50    05.06.2018  Alza s.r.o. porn cartoon Praha    
40.  Tonery  132,56   05.06.2018   Vision tech Nit. Pravno    
41.  Tlačivá  33,00    11.06.2018  Ševt Banská Bystrica    
42.  Čistiace prostriedky ZŠ a real milfs ŠJ  1.212,37   12.06.2018   Mária Hanzelová, Nižný Slavkov    
43. Oprava bojlera   755,92    27.06.2018  Ján Pavel. Šar. Dravce    
44. Ochranné pracovné prostriedky   225,00    28.06.2018  Mária Bujňáková, Torysa    
45. Drobný materiál   138,89   29.06.2018   Domáce potreby Lipany    
46.  Preprava osôb  346,50    29.06.2018  ANNBUS Brezovica    
47.  Rebríky  192,10   06.07.2018  SCHIPRO sr.o.     
48. Drevná štiepka   908,16   16.07.2018  Michal Spodník     
49.  Tlačivá  76,91   15.08.2018   Ševt Banská Bystrica    
50.  Servis kotlov  568,80    20.08.2018  Herz Bernolákovo    
51. Tonery 79,00   03.09.2018 PP Comp Svit    
52.  Čistenie komínov  40,00   03.09.2018  Ján Molnár kominárstvo Kamenica     
53. Stravné lístky 1.113,20   24.09.2018 DOXX Žilina    
54. Stravné lístky 103,60   27.09.2018 DOXX Žilina    
55. Drobný nákup 193,26   28.09.2018 Domáce potreby Lipany    
56. Balíčky - sociálny fond 60,00   02.10.2018 Kamil Bujňák Brezovica    
57. Licencia e- real celebrity porn tlačivá 182,50   02.10.2018 Ševt Bratislava    
58. up date program šj 39,82   18.10.2018 Soft-gl Košice    
59. Oprava kopírky 178,00   24.10.2018 PP Comp Svit    
60. Program Trexima 39,60   07.11.2018 Ifosoft Prešov    
61. Nákupné poukážky hot lesbian porn soc. fond 240,00   09.11.2018 Jozef Kaščák Brezovica    
62. Preprava žiakov 252,74   09.11.2018 ANNBUS Brezovica    
63. Prvouka gay porn pre 2. ročník 42,90   26.11.2018 SPN Bratislava    
64.  Kancelárske potreby      28.11.2018   DAMAD Sabinov