logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon Hviezdoslavov Kubín

Vážení a milí,

dňa 28.3.2017 sa v našej škole konalo, tak ako každý rok, školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Išlo o prednes poézie a prózy, ktorého sa zúčastnili žiaci II. stupňa Základnej školy s materskou školou v Nižnom Slavkove. Školskému kolu predchádzali triedne kolá, prostredníctvom ktorých sa vybralo 30 najlepších recitátorov II. stupňa. Súťažilo sa v 2 vekových kategóriách (II. kategória: 5. – 6. ročník, III. kategória: 7. – 9. ročník) v poézii aj próze. Porota (Mgr. S. Zborovjanová, PaedDr. K. Jarošová, Mgr. M. Mišenčíková) mala skutočne ťažkú úlohu pri oceňovaní troch najlepších z každej kategórie, no výdatný potlesk ostatných prítomných žiakov im zaiste veľmi pomohol vo výbere. A napokon rozhodli takto:

II. kategória – POÉZIA:

   1. miesto: Dária hot lesbian porn ŠTOKOVÁ

   2. miesto: Mária HOVANCOVÁ

   3. miesto: Martin ŠEFČÍK

III. kategória phone porn – POÉZIA:

   1. cartoon porn videos miesto: Viktória VAŠČÁKOVÁ

   2. miesto: Samuel KAPITANČÍK

   3. miesto: Marcel SPODNÍK

III. kategória – PRÓZA:

  lesbian porno  1. miesto: Kristína JUROVÁ

   2. miesto: mobile porn Mária SPODNÍKOVÁ

  animated porn  3. miesto: Tímea RUSNÁKOVÁ

Pred recitovaním sme mali všetci veľkú trému. Keď sme však dorecitovali, opadla celebrity nude z nás. Tento deň sme si ozaj veľmi užili.

iphone porn                                                                                                                   text: žiaci 5.A

cartoon porn pics                                                                                                                  (korektúra: Mgr. Zborovjanová)

 

Posledná úprava (Streda, 29 Marec online payday loans 2017 15:28)